top of page

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ?

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองและนักเรียน ถามกันทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนลำบาก งานการหายาก รายได้ไม่พอ...

ไม่เก่งอังกฤษเรียนได้ไหม ?

ไม่เก่งอังกฤษเรียนได้ไหม เป็นคำถามแรกแรกสำหรับนักเรียนที่สอบถามเข้ามานะครับเพราะหลายคนรู้สึกวิตกกังวลว่าทำงานสายการแพทย์แล้วจะต้องพูดชื่อ...

ทุนการศึกษา

นักเรียนหลายคนมีความตั้งใจและประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรระยะสั้นๆ และที่จะจบมาแล้วมีงานทำ เพื่อสร้างรายได้สำหรับใช้จ่ายและช่วยทางครอบครัว ...

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ?

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ? เป็นคำถามที่ผู้ปกครองและนักเรียน ถามกันทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนลำบาก งานการหายาก รายได้ไม่พอ...

ทำงานในโรงพยาบาลเสี่ยงโควิด-19 ไหม?

*ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2563 ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการล้อค ดาวน์ ทั่วประเทศ ทำให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบ...

มีรายได้เพิ่มอีก จากอาชีพที่ 2-3

*นักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะเรียนเสริม โดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม เช่นการเรียนนวดแผนไทย,...

จะดีไหม...ถ้าวันหยุดมีงานเพิ่มรายได้

*หลายๆคน มีปัญหาว่า วันหยุดหรือเวรหยุด ต้องนอนแกร่วอยู่ที่ห้อง เพราะไม่มีงานอื่นจะทำ ไปไหนก็ไม่อยากไป ทั้งร้อน ทั้งมีค่าใช้จ่าย *จะดีไหม...

โรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล

สัญลักษณ์ ต้นไม้เจริญเติบโตบนหนังสือ เปรียบเสมือนนักเรียนที่จะจะเติบโตและมีความรู้ดี แตกกิ่งก้านสาขา และปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขอ...

ประวัติถนนกาญจนาภิเษก

ถนนกาญจนาภิเษก (อักษรโรมัน: Thanon Kanchanaphisek) หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9...

ระเบียบการของโรงเรียน

ระเบียบการของโรงเรียน การรับนักเรียน อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง คุณสมบัติของผู้เรียน -สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรค...

เวลาเรียน

เวลาเรียน เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมง -รอบที่ 1 เวลา 9.00 น. - 12.00 น....

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน: Blog2
bottom of page