มีรายได้เพิ่มอีก จากอาชีพที่ 2-3

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2563

*นักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะเรียนเสริม โดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม

เช่นการเรียนนวดแผนไทย, การเรียนนวดหน้า, การสร้างเพจ, และ การทำงานออนไลน์ต่างๆ

อาจารย์ยุ้ย สอนนวดหน้ามืออาชีพ

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น