โรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2563

สัญลักษณ์

ต้นไม้เจริญเติบโตบนหนังสือ เปรียบเสมือนนักเรียนที่จะจะเติบโตและมีความรู้ดี แตกกิ่งก้านสาขา และปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยอาศัยการเรียนและการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้วยตัวเองและจากความรู้ที่โรงเรียนจะมอบให้ แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว


เราจะสอนให้นักเรียน มีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย มีรายได้และความมั่งคงมากกว่า...
ดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด