top of page

เวลาเรียน

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ย. 2563

เวลาเรียน


เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมง


-รอบที่ 1 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

-รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

-พักใหญ่ เวลา 12.00 น .- 13.00 น.


เปิดเรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์


วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น