โรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล

                   Kanchanaphirak School

 

หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

 
ภาพโรงเรียน.jpg

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรระยะสั้น
สัดส่วน  

ภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ

50 : 50 
เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 50

S__21635080_edited.jpg
 
j.jpg

                 เวลาเรียน

        รอบปกติ 

        วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

        วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.

        รอบเย็น

        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.

        วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.

        รอบพิเศษ

        เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.


        **นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้**​

                    เรียนได้ทั้ง Online และ Onsite​

        เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

 

 
6F8F7EF2-D858-4AB5-BAF7-A4C6A1F323F8.jpeg
 
นักกายภาพสอน 04.png
student 211017.15.JPG
เรียนออนไลน์ 220125.jpeg

Satisfaction Guaranteed

Professional Approach

Personalized Attention

 
18F946DC-82C9-4F44-89BE-F47C6160DA2D.jpeg
 
S__12058629.jpg

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1

เรียนทฤษฎี 3 เดือน

สอนวิธีการดูแลคนไข้เบื้องต้น

เรียนปฎิบัติ 3 เดือน

165260003_262803498791244_2445293123484341369_n.jpg
S__12058631.jpg

นักเรียนสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซ้อมและฝึกปฎิบัติกับเพื่อนๆ

 
7D494997-2CC2-4F44-AAC4-0976639E54F0.png
 

ฝึกปฏิบัติโดยมีอาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด

ปฏิบัติจริงกับหุ่น
เสมือนนักเรียนพยาบาล

  • หลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว นักเรียนจะได้เรียนภาคปฏิบัติกับหุ่นจำลอง

  • หรือกับเครื่องมือ

  • และลงมือทำกับคนจริงๆ

4264_210204_8.jpg

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด

  • เราจะสอนกันตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน

  • และปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญ 

  • การดูแล การเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาล

  • รวมถึงการอบรม CPR

%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%203%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0

เรียนรู้ เพื่อดูแลผู้ป่วย
ด้วยความเข้าใจ

  • ทั้งทฤษฎีทางการพยาบาลและสิทธิผู้ป่วย

  • เพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานต่างๆได้อย่างถูกต้อง

  • เพื่อตอบสนองทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ และ สังคม ของผู้ป่วยและญาติ

4264_210204_35.jpg
 
CA31EFB6-B051-494E-8D39-E4F30175FEEE.png
 
4264_210204_40.jpg
1565169784838 resize.jpg
ภาพออย 03.jpg

โรงพยาบาล-คลินิก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-รับงานเอง

หน่วยแพทย์ - โมบายเช็คอัพ

 
D4D44703-1425-4AE7-9764-04CF72BC2BF0.jpeg
 
messageImage_1659973029045.jpg
 

ทิศทางที่แตกต่าง

การทำงานตามสายที่เรียนมา

กับ การทำงานในสายการแพทย์

 
ผู้คนในรถไฟ

   ทิศทางของการทำงานในแบบ new normal

1. ก่อน COVID-19 การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี 4G , 5G ทำให้การทำงานหลายอย่างเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น การทำางานต่างๆ ด้วยระบบ AI (artificial intelligence) การค้าขายออนไลน์ ทำให้ระบบการทำงาน หรือ การค้าขายปกติ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการจ้างงานหน้าร้านและอื่นๆ จนมีการพูดถึงคำว่า disruption (การหยุดชะงัก หรือการทำลาย)

    2.หลัง COVID-19 ธุรกิจต่างๆ หยุดลง การค้าขายทั้งในและระหว่างประเทศ ทำไม่ได้ การจ้างงานต่างๆ ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรง 


จากทั้ง 2 ข้อนี้ ทำให้แนวคิดในเรื่องของการ เรียน การหางานและการทำงาน ต้องมีการวางแผน เพื่อให้ตอบโจทย์อนาคตระยะยาว

หลายๆ คณะ หลายๆ หลักสูตร อาจไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป

ในขณะที่ การทำงานในโรงพยาบาลหรือ สายงานด้านสุขภาพยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

S__12173316.jpg
 
6DB5E495-9B4C-478D-B736-636F6A9C6768.png
 
S__12173319.jpg
 
ภาพนักเรียน 02.jpg

 KS VIP CLUB ?

-ได้เป็นสมาชิกของโรงเรียนตลอดชีพ นักเรียนทุกคนเสมือนคนในครอบครัว

-มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
-ได้รับข่าวสารจากโรงเรียนเท่าเทียมกันทั้งนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
-สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ เพื่อทบทวนความรู้แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว
-สามารถกลับมาใช้สถานที่ของโรงเรียนในการศึกษาค้นความความรู้ต่างๆ หรือปรึกษาอาจารย์
-ได้รับเชิญเข้ากลุ่มวิชาการ เพื่อรับความรู้ และ ฝากคำถามให้อาจารย์ตอบ
-มีสิทธิรับงานพิเศษหรืองานเสริมที่โรงเรียนจัดหาได้

-สิทธิอื่นๆ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้น

 

กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต

กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_7.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_7.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_3.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_3.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_5.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_5.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_4.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_4.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_0.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_0.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_1.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_1.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_1.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_1.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_0.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_0.j

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 และ 3 มี.ค 2564

press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_11.
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_11.
press to zoom
 
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%

     ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนเอกชน พ.ศ. 2550

     คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     ประเภท วิชาชีพ ใบอนุญาตเลขที่ กร.5/2564

     ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

 
FCCE0B3F-71B1-4D59-AA5F-3B23AA2B3313.png
 
09.JPG

นายบุญยิ่ง ฤกษ์อุดม
(BOONYING RERKUDOM)
ผู้อำนวยการ

เราจะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้าสู่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของคนไข้ และความทุกข์ยากของครอบครัว อีกนับร้อย นับพัน

 

อาจารย์ผู้สอน

 
รูปถ่าย.jpg

อาจารย์ปิยธิดา ไชยพันธุ์
PIYATIDA CHAIPUN

ใบประกอบวิชาชีพ เลขที่ 4711184535

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพหุ่น.jpg
ภาพ 2.jpg
นักเรียน 3 ภาพใช้.JPG
S__21823492_edited.jpg
 

เพลงประจำสถาบัน

เพลง อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

เพลง อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

อยากให้ความรัก เพื่อคนทั้งโลก

อยากจะให้โชค เพื่อคนทั้งหล้า

อยากให้รอย-ยิ้มลบคราบน้ำตา

อยากให้ชีวา แด่คนทั้งปวง

อยากให้คนทุกข์ พ้นทุกข์ลำเค็ญ

ความเคืองเข็ญ แค้นยากลำบากใหญ่หลวง

ให้หมดทุกข์ สร้างสุขในใจทุกดวง

อยากให้ปวง-ชนทุกข์เป็นสุขสันต์

อยากอุทิศ ชีวิตทั้งหมดนี้

เพื่อสร้างความดีไม่เคยหวั่น

จะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวัน

เพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคา

เนื้อร้อง: "ดอกตะแบกสีม่วง" นิสิตวิศวะคนหนึ่ง

ทำนอง: นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย (ผู้ก่อตั้งวงน้ำค้าง)

 
แผนที่ รร 200920.JPG

                 แผนที่

*รถประจำทาง สาย 147 , 165 , 171
*รถสองแถว สายเซ็นทรัลพระราม2 - เดอะมอลล์บางแค   
*รถประจำทาง- รถสองแถว จอดป้ายหน้าโรงเรียน
*รถส่วนตัวมีที่จอดหน้าโรงเรียน