ภาพในงาน 1.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คุณบุญยิ่ง ฤกษ์อุดม ผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ ค้นกล้าแห่งความดี

ในงาน ” ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 5”


ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระปียมหาราช ) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมี หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ เป็นองค์ประธาน จัดโดยสมาคมเมโลเดียนและองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม


ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

 
logo รร ไม่มีกรอบ.jpg

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นไม้เจริญเติบโตบนหนังสือ เปรียบเสมือนนักเรียนที่จะจะเติบโตและมีความรู้ดี แตกกิ่งก้านสาขา และปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยอาศัยการเรียนและการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้วยตัวเองและจากความรู้ที่โรงเรียนจะมอบให้ แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว

 

โรงเรียนกาญจนาภิรักษ์ การบริบาล
Kanchanaphirak
Child and Elderly Care School

ภาพโรงเรียน_edited.jpg
 
อบรม CPR.jpg
View More
 

หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

ผ่านการรับรองหลักสูตรกลาง 

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

4264_210204_39.jpg
1EA50DCA-3A11-4C1A-B462-7328EB1D1FC3.jpg
 

ฝึกปฏิบัติโดยมี
อาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด

ปฏิบัติจริงกับหุ่น
เสมือนนักเรียนพยาบาล

  • หลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว นักเรียนจะได้เรียนภาคปฏิบัติกับหุ่นจำลอง

  • หรือกับเครื่องมือ

  • และลงมือทำกับคนจริงๆ

4264_210204_8.jpg

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด

  • เราจะสอนกันตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน

  • และปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญ 

  • การดูแล การเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาล

  • รวมถึงการอบรม CPR

%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%203%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0

เรียนรู้ เพื่อดูแลผู้ป่วย
ด้วยความเข้าใจ

  • ทั้งทฤษฎีทางการพยาบาลและสิทธิผู้ป่วย

  • เพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานต่างๆได้อย่างถูกต้อง

  • เพื่อตอบสนองทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ และ สังคม ของผู้ป่วยและญาติ

4264_210204_35.jpg
 
j.jpg

                 เวลาเรียน

      รอบปกติ 

      วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.


      รอบเย็น

      วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.


      รอบพิเศษ

       วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.


     **นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้**​

             เรียนได้ทั้ง Online และ Onsite​                                                             

 
S__12173316_edited.jpg
 

ระเบียบการของโรงเรียน

1615882704111.jpg
 

 KS VIP CLUB สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน

-ได้เป็นสมาชิกของโรงเรียนตลอดชีพ นักเรียนทุกคนเสมือนคนในครอบครัว

-มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
-ได้รับข่าวสารจากโรงเรียนเท่าเทียมกันทั้งนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า
-สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ เพื่อทบทวนความรู้แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว
-สามารถกลับมาใช้สถานที่ของโรงเรียนในการศึกษาค้นความความรู้ต่างๆ หรือปรึกษาอาจารย์
-ได้รับเชิญเข้ากลุ่มวิชาการ เพื่อรับความรู้ และ ฝากคำถามให้อาจารย์ตอบ
-มีสิทธิรับงานพิเศษหรืองานเสริมที่โรงเรียนจัดหาได้

-สิทธิอื่นๆ ที่โรงเรียนจะจัดขึ้น

ภาพนักเรียน 02.jpg
 

การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

 
S__12058629.jpg

การเรียนให้ห้องเรียน

เรียนทฤษฎี 3 เดือน

165260003_262803498791244_2445293123484341369_n.jpg

สอนวิธีการดูแลคนไข้เบื้องต้น

เรียนปฎิบัติ 3 เดือน

1615718553120.jpg

นักเรียนสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซ้อมและฝึกปฎิบัติกับเพื่อนๆ

 

โรงเรียนผ่านการรับรอง
จากระทรวงศึกษาธิการ
และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%

    ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

     คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     ประเภท วิชาชีพ ใบอนุญาตเลขที่ กร.5/2564

 
Untitled

ได้รับการรับรองหลักสูตร จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตามหนังสือเลขที่ สธ 0705.03/1025 วันที่ 12 กันยายน 2565

 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.jpg

ตรวจสอบการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
https://esta.hss.moph.go.th/list_shop.php
ลำดับที่ 122

 

มีงานรองรับหลากหลาย
ในสายงานทางการแพทย์

 
4264_210204_40.jpg
1565169784838 resize.jpg
ภาพออย 03.jpg

โรงพยาบาล-คลินิก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-รับงานเอง

หน่วยแพทย์ - โมบายเช็คอัพ

 

เรียนจบแล้วมีงานทำหรือไม่ ?

 

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ?

S__21823492.jpg

เรียนจบแล้วมีงานทำ หรือไม่ ?

เป็นคำถามที่ผู้ปกครองและนักเรียน ถามกันทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนลำบาก

งานการหายาก รายได้ไม่พอ ถ้าจะลงทุนมาเรียนกันทั้งที

ก็อยากจะให้รับปากรับคำว่า เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ


คำตอบก็คือ ทุกวันนี้ความต้องการผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย ยังมีอยู่มากตลอดเวลา

จะเห็นหลักฐานชัดๆว่า มีการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนี้อยู่ตลอดเวลา

และหลายที่หลายแห่งอีกด้วย


แล้วนักเรียนจะหางานได้ง่ายหรือไม่ ?


ผมตอบแบบให้เห็นภาพก็คือ นักเรียน เรียนทฤษฎีในโรงเรียน 3 เดือน

แล้วส่งฝึกในโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อีก 3เดือน


ตรงนี้แหละครับ เป็นส่วนสำคัญ เพราะในขณะที่นักเรียนฝึกงานนั้น

ทางโรงพยาบาลเขาจะให้คะแนนและ จองตัวกันไว้เลย


คนที่ขยัน ตั้งใจ ไม่ดื้อ ไม่เกเร เขาก็มักจะรับไว้ทำงานต่อเลยครับ


และก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่า มีนักเรียนบางคน ติดเพื่อน ติดเกม ติดแฟน ขาดงาน และ ดื้อรั้น โต้เถียง

เรื่องพวกนี้จะทำให้ตัวเขาเองลำบาก


โรงเรียนเราจะ บอกเรื่องพวกนี้กับเขาตั้งแต่วันแรก ครับ

ว่าเขามีส่วนในการดูแลตัวเอง


อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนจะหางานให้จนได้ทุกคนครับ

Taking blood pressue

สายการแพทย์และสุขภาพ 

มีรายได้และความมั่นคง

ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจทรุดและหดตัว

ทำให้หลายๆธุรกิจ ต้องปรับลดจำนวนลูกจ้างและหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง มีคนตกงานจำนวนมาก รวมถึงนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาก็มีความเสี่ยงที่จะหางานทำไม่ได้ แต่สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลับมีงานทำเพิ่มขึ้น

แม้ว่าบางหน่วยงานจะมีผลกระทบ เช่น ธุรกิจความงามหรือทันตกรรม ก็ได้รับ

ผลกระทบในช่วงสั้นๆ และกลับมาทำงานกันใหม่ได้

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 
09.JPG

ผู้อำนวยการ

พว.บุญยิ่ง ฤกษ์อุดม

(BOONYING RERKUDOM)

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  เราจะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ ให้เข้าสู่ระบบการแพทย์และสาธารณสุข  ของประเทศชาติ เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของคนไข้ และความทุกข์ยากของครอบครัว อีกนับร้อย นับพัน

 
S__3915823.jpg

รองผู้อำนวยการ

พว.อรัญญา กลมเกลียวญาติ

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเทศชาติจะแข็งแกร่งได้ คนในชาติต้องเข็มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ
โรงเรียนของเรา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ เพื่อรับใช้สังคม
อาจารย์ภูมิใจที่ได้เป็นลมใต้ปีก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคนค่ะ

 
ครูพี่รุ่ง.jpg

รองผู้อำนวยการ

พว.นลินธรณ์ ดีเลิศอมรหิรัญ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (วิทยาลัยมิชชัน) 

สิ่งที่นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจ คือ การที่ได้เรียนจบแล้วได้ช่วยเหลือครอบครัว และ การเก็บรวบรวมเงินเพื่อสร้างอนาคตของตนเอง ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ

 
เจ้าหน้าที่.jpg
 

อาจารย์ผู้สอน

 
รูปถ่าย.jpg

อาจารย์ปิยธิดา ไชยพันธุ์
PIYATIDA CHAIPUN

ใบประกอบวิชาชีพ เลขที่ 4711184535

แผนที่รร.(ใหม่).jpg

การเดินทาง

*รถประจำทาง สาย 147 , 165 , 171
*รถสองแถว สายเซ็นทรัลพระราม2 - เดอะมอลล์บางแค   
*รถประจำทาง- รถสองแถว จอดป้ายหน้าโรงเรียน
*รถส่วนตัวมีที่จอดหน้าโรงเรียน

 

แฟ้มภาพ

 

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพหุ่น.jpg
ภาพ 2.jpg
นักเรียน 3 ภาพใช้.JPG
S__21823492_edited.jpg
 

กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต

กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_7.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_7.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_3.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_3.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_5.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_5.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_4.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_4.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_0.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_0.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_1.j
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_1.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_1.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_1.j
press to zoom
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_0.j
กระทรวงศึกษาตรวจผ่านการรับรอง_210206_0.j

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 และ 3 มี.ค 2564

press to zoom
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_11.
กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม_210206_11.
press to zoom
 

ถาม - ตอบ